Melkesnokspaghetti

    AVLET MED LIDENSKAP I NORGE

Når de nyklekkede snokene har fått skiftet ham er det på tide å sette de opp individuelt i egne bokser. Det er siste sjanse for "gruppebilde", så da må jeg jo benytte anledningen!

Melkesnokspaghetti 


Dette er  årets unger av campbells melkesnok. Hos Zooticus har vi denne hypovarianten som gir lyse og rene farger også på voksne dyr.

Disse mørke og magiske skapningene er også campbells melkesnok men av varianten "hallowween". De er selektivt avlet gjennom mange generasjoner for oransje bånd og redusert rødt.

Nyklekkede babyer av nelsons melkesnok - T+ albino.